La Sen Spa Menu

Herbal poultice massage

Rượu gừng và túi thảo dược
Soft - Medium

70' / 499.000 vnd - 90' / 640.000 vnd - 120' / 990.000 vnd


Aromatherapy Oil Massage

Liệu trình tinh dầu
Soft - Medium

60' / 390.000 vnd - 90' / 580.000 vnd - 120' / 760.000 vnd


Hot stones massage

Liệu trình đá nóng
Soft - Medium

70' / 440.000 vnd - 90' / 590.000 vnd - 120' / 850.000 vnd


Relaxing Thai tranditional massage

Liệu trình Thái truyền thống thư giãn
Soft - Medium

60' / 499.000 vnd - 90' / 640.000 vnd - 120' / 990.000 vnd


Deep Tissue Oil Massage

Liệu trình chuyên cơ sâu
Strong

60' / 790.000 vnd - 90' / 990.000 vnd - 120' / 1.400.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Hair wash

300.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Head - Neck - Shoulder - Back Therapy

Liệu trình đầu cổ vai lưng
Medium - Strong

30' / 280.000 vnd - 60' / 450.000 vnd - 90' / 690.000 vnd


Vietnam Ginger therapy

Liệu trình giải cảm bằng gừng
Medium - Strong

70’ / 690.000 vnd


Therapeutic Thai traditional massage

Liệu trình Thái truyền thống trị liệu
Strong

60' / 790.000 vnd - 90' / 990.000 vnd - 120' / 1.400.000 vnd


Head - Neck - Shoulder - Back Therapy Special

with Hot stone and Herbal massage.

60' / 5540.000 vnd - 90' / 790.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Herbal poultice massage

For pregnancy muscle discomfort
Liệu trình túi thảo dược

70’ / 499.000 vnd - 90’ / 640.000 vnd - 120' / 990.000 vnd


Vietnam Ginger therapy

Liệu trình giải cảm bằng gừng

70’ / 690.000 vnd


Hot stones massage

Liệu trình đá nóng

70’ / 499.000 vnd - 90’ / 640.000 vnd - 120' / 850.000 vnd


Aromatherapy Oil Massage

Liệu trình tinh dầu
Forr relaxation and lumphatic circulation

60’ / 390.000 vnd - 90’ / 580.000 vnd - 120' / 760.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Go Organic

Steam bath 10mins - Body exfoliation - Body wrap. (Body care is for female only )

Dưỡng da toàn thân. (Phần menu này chỉ dành riêng cho nữ )
Xông ướt 10 phút, tẩy tế bào chết và ủ dưỡng.

60’ / 490.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

With ginger wine & hot stones

Foot massage with Ginger wine & Hot stones
Với rượu gừng và đá nóng

70' / 420,000 vnd - 90' / 490,000 vnd


With ginger wine

Với rượu gừng

30' / 200,000 vnd - 60' / 330,000 vnd - 90' / 480,000 vnd


Foot bath and scrape

Tắm chân & chà gót

30' / 250,000 vnd


Foot scrub & mask

Tẩy tế bào chết & mặt nạ chân

60' / 350,000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Sauna / Steam

xông khô / xông ướt

150.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Facial massage and pressure point therapy

Make up removal - Deep cleansing - Exfoliation and steam -
Detoxing Clay mask - Lymphatic drainage massage and pressure point
for face, neck, shoulder 30 mins - Finishing .

Massage và bấm huyệt thải độc cho mặt.
Tẩy trang - Rửa mặt sâu - Tẩy tế bào chết và xông - Ủ khoáng sét thải độc
- Massage bấm huyệt kích thích tuần hoàn máu và
thải độc hệ bạch huyết mặt, cổ , vai - Các bước kết thúc liệu trình.

60' / 580.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Gift for self

Foot bath with fresh herbs or tranditional medicinal spices, Facial , Aromatherapy oil massage 60 mins and Tranditional hair wash.

Quà tặng bản thân
Ngâm chân thảo dược hoặc thuốc bắc, Facial , Liệu trình tinh dầu 60 phút , Gội đầu thảo dược truyền thống.
Khoảng 3 tiếng cho gói liệu trình này.

990.000 vnd


Beautiful you

Foot bath with fresh herbs or tranditional medicinal spices, Stream - body exfotiation, Aromatherapy oil massage 60 mins, Tranditional hair wash.

Ngâm chân bằng thuốc bắc hoặc thảo dược, Xông hơi và dưỡng da thiên nhiên toàn thân, Liệu trình tinh dầu 60 phút, Gội đầu thảo dược truyền thống.
Khoảng 3 tiếng cho gói liệu trình này.

990.000 vnd


Hello Vietnam

Foot bath with fresh herbs or traiditional medicinal spices, Gentle Swedish Oil massage 60 mins, Tranditional hair wash

Ngâm chân bằng thuốc bắc hoặc thảo dược, Liệu trình tinh dầu 60 phút, Gội thảo dược truyền thống Việt Nam.
Khoảng 2 tiếng cho gói liệu trình này.

690.000 vnd


Bye bye Fatique

Foot bath with fresh herbals or tranditional medicinal spices -
Head - neck - shoudler - back therapy 60 mins - Foot massage with ginger wine 60 mins, Tranditional hair wash.


Ngâm chân bằng thuốc bắc hoặc thảo dược, Liệu trình đầu cổ vai lưng 60 phút, Massage chân với rượu gừng 60 phút, Gội đầu thảo dược truyền thống.
Khoảng 3 tiếng cho gói liệu trình này.

990.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT